Inloggen Cultuurweb

Nieuws > Aanvraag extra cultuurbudget 2020-2021

Is er behoefte aan extra budget voor kunst- en cultuurprojecten? Dan is de Vloa-subsidie interessant voor jou! Bekijk hier wat en hoe je extra budget kunt aanvragen voor dit en aankomend schooljaar.

De coördinatoren cultuuronderwijs hebben afgelopen jaren meerdere scholen geholpen met aanvragen binnen de Vloa-regeling. Graag denken we met je mee over de mogelijkheden om deze gelden in te zetten en helpen we bij de aanvraag. Neem telefonisch contact op via 020 – 4124110 of mail naar mniens@sep.nu

Cultuurbudget 1: extra vakleerkracht Cultuur

Met deze aanvraag is het mogelijk om een bijzonder kunstproject te realiseren binnen de school. Zoals theaterlessen met een focus op het ontwikkelen van sociale vaardigheden of beeldende lessen waarbij ze de magie van de drukpers ontdekken.

  • Aanvraagperiode voor schooljaar 2020-2021: op moment van schrijven nog niet duidelijk wanneer de aanvraagperiode start, maar de deadline ligt (onder voorbehoud) al op 1 maart 2020.
  • Waar aanvragen: subsidie onderwijsvoorzieningen primair onderwijs.
  • Naast de subsidie wordt een eigen bijdrage per leerling vanuit het schoolbestuur gevraagd.

Cultuurbudget 2: kunstproject met uitgangspunt Burgerschap

Deze subsidie is voor o.a. het uitvoeren van activiteiten met een Amsterdams karakter, zoals een fotoproject waarbij leerlingen Amsterdam in beeld in brengen. Of ter bevordering van diversiteit, burgerschap, vergroten van kennis van de stad.