Inloggen Cultuurweb

Nieuws > Ben jij verantwoordelijk voor de ander?

Een Filosofie- én Fotografieproject

De leerlingen in groep 8 op basisschool De Kaap zitten in een kring. Ze hebben eerst nagedacht over wat verantwoordelijkheid nu eigenlijk is en wat dit voor hen betekent.

Filosofiedocente Annelies Appelhof laat de kinderen nu met slim gekozen vragen nadenken over de vraag hoe verantwoordelijk ze zich ergens voor voelen. Door iedere (op een papiertje geschreven) vraag op een zelfgekozen plek op een lijn van ‘helemáál niet verantwoordelijk’ naar ‘héél erg verantwoordelijk’ te leggen, maken ze direct visueel wat hun visie is. Daarna wordt er gesproken over de diverse keuzes en regelmatig gebeurt het dat een kind zijn/haar papiertje oppakt en tóch ergens anders op de lijn neerlegt. Flexibel en open denken door met elkaar in gesprek te gaan over zoiets abstracts als verantwoordelijkheid wordt zo heel mooi zichtbaar.

Als na afloop van de les met veel lawaai de stoelen en tafels terug worden geschoven roept een kind dat de klas ernaast nu een toets aan het maken is en dat ze nét hebben besloten dat je er ‘gedeeltelijk verantwoordelijk’ voor bent dat anderen op school zich kunnen concentreren. Het papiertje met deze vraag kwam inderdaad na wat discussie ongeveer in het midden van de lijn te liggen. Het lawaai neemt af. Filosofie in de praktijk!

Deze les is een klein onderdeel van een SEP-project waarbij de kinderen eerst met een filosofiedocent nadenken over de schoolregels, om ze daarna samen met een fotografiedocent in beeld te gaan brengen. De resultaten komen groot op school te hangen zodat iedereen gelijk ziet wat er bedoeld wordt met een regel als: ‘Ieder draagt zijn steentje bij’ of ‘Iedereen hoort erbij’ Want wat betekent dat nu eigenlijk?

Kinderen (en volwassenen) zijn over het algemeen op zoek naar de juiste antwoorden op vragen. Wat is de juiste oplossing van deze som, wat is de juiste spelling van dit woord? Wanneer was de Romeinse Tijd precies? Door te filosoferen met kinderen leren ze creatief, open en flexibel te denken. SEP vindt het dan ook goed passen binnen ons creatief onderwijsaanbod en het sluit mooi aan op de 21st century skills.

Wil je ook filosoferen over verantwoordelijkheid of een ander thema binnen je school/klas? Of wil je ook je schoolregels in beeld brengen?

Neem dan contact op met onze coördinatoren cultuuronderwijs Myrthe, Rik of Louk. Zij denken graag met je mee over de mogelijkheden en wat past bij de leerlingen, bel: 020 4124110 of e-mail: info@sep.nu. Bekijk hier alle filosofieprojecten van SEP.