Inloggen Cultuurweb

Nieuws > Curriculum.nu en Cultuureducatie

Zo nu en dan organiseert SEP voor haar vakdocenten een zogenaamde Pop-Up Academie. Dit zijn bijeenkomsten en intervisies rondom actuele thema’s die bijdragen aan professionalisering van hun kunstdocentschap. Recent zijn er twee bijeenkomsten geweest rondom het thema Curriculum.nu, de herziening van het landelijke curriculum voor het po en onderbouw vo. De organisatie was in handen van Wilma van Splunder en Deborah Vergeest (studenten aan de Master Kunsteducatie van het AHK).

Op de eerste dag werd er uitleg gegeven over het nieuwe curriculum en hoe dit in praktijk zou moeten werken. Dit werd gedaan door Petra Beers, vakdocent dans voor SEP én lid van de ontwikkelcommissie van het nieuwe curriculum. In het nieuwe curriculum staat vakintegratie centraal en ligt de primaire focus bij de kunstvakken niet meer op het ontwikkelen van ambachtelijke vaardigheden en technieken, maar op discipline-overstijgende vaardigheden. Daarom gaf kunstenaar Maarten Bel een workshop over hoe je als meester of juf zélf kunstenaar kunt zijn zonder persé de traditionele vaardigheden te beheersen. Anno Pander, icc-er en vertegenwoordiger van het po, gaf aan het eind van de dag een waardevolle reflectie op het nieuwe curriculum en de mooie kansen die het biedt voor cultuureducatie.

Dag 2 startte met een workshop door Sebastiaan van Loenen, educatiemaker van het Nationale Theater in Den Haag. Centraal stond het onderzoek naar het niet-weten en hoe je als kunstvakdocent onderzoekend leren kunt stimuleren door kinderen uit te dagen vooral te gaan dóen. Ook hebben onze vakdocenten aan de hand van de curriculum-kaarten twee voorbeeldprojecten van SEP onder de loep genomen en gekeken waar kansen en mogelijkheden liggen om een project te verdiepen. Petra Beers leidde deze activiteit.

Voor SEP is deze training waardevol geweest omdat wij hiermee voorop kunnen lopen op de nieuwe curriculum-ontwikkelingen die momenteel worden doorgevoerd in het PO en VO. De mindset die we onze vakdocenten kunnen meegeven door cultuureducatie te helpen verankeren in het onderwijs is hierin een belangrijke stap. We zullen als SEP de omslag in denken over onderwijsinhoud ook steeds meer gaan gebruiken in de vormgeving van onze projecten én in het gesprek hierover met de school.