Inloggen Cultuurweb

Nieuws > SEP = Gecertificeerd

SEP heeft de kwaliteit op orde!

SEP heeft opnieuw het officiële kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat hebben we de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Uit het rapport van het CBCT: SEP heeft de ambitie om zoveel mogelijk impact te maken bij alles wat zij doet. Impact in plaats van entertainment. SEP heeft de visie dat kinderen meer meekrijgen van de lessen kunsteducatie wanneer dit is ingebed in het curriculum. Daarom investeert SEP in een langdurige relatie met de scholen. Ook investeert SEP in een hechte relatie met haar vakdocenten die de lessen uitvoeren. Deze krijgen veel ruimte om samen met de school te onderzoeken hoe zij de meeste impact kunnen maken met hun lessen. Mede daardoor slaagt SEP er naar de mening van de auditoren goed in
om maatschappelijk relevant te zijn.