Inloggen Cultuurweb

Nieuws > We zijn weer begonnen!

Een nieuw schooljaar

De scholen zijn weer gestart in een hopelijk van corona-maatregelen gevrijwaard jaar. Ook bij SEP zijn we al begonnen met de eerste projecten en zijn we klaar voor een jaar vol mooie kunst- en cultuuractiviteiten voor de jonge Amsterdammers.

Het is heel fijn om ook weer op kantoor en in de scholen live afspraken te kunnen maken met vakdocenten, interne cultuurcoördinatoren en andere contactpersonen binnen de school. Dat werkt toch beter dan het contact via een scherm, hoewel we daar toch ook wel veel gebruik van zullen blijven maken als mooie aanvulling op de manier waarop we met elkaar kunnen communiceren.

Zomerschool

In stadsdeel Zuidoost werd dit jaar weer de Zomerschool georganiseerd. Voor de kinderen die zich hiervoor vrijwillig aanmelden werd er een mooie mix van activiteiten aangeboden. Daaronder natuurlijk ook kunst- en cultuurworkshops. SEP werd gevraagd om vakdocenten voor diverse fotografie-, dans-, theater-, filosofie- en taalprojecten te leveren. Dat leverde mooie en leerzame ervaringen, kunstwerken en ontmoetingen op.

Diversiteit, Inclusie en Kansengelijkheid

SEP is zich zeer bewust van het belang van diversiteit, inclusie en kansengelijkheid binnen het onderwijs. Het is zeker ook in het afgelopen jaar weer eens gebleken hoe belangrijk het is dat ieder kind het gevoel heeft dat je mag zijn wie je wilt zijn, dat je mag worden wie je wilt worden en dat iedereen hier dezelfde kansen voor krijgt. We hebben daarom dit jaar ook extra aandacht geschonken aan het maken van projecten waarin dit soort aspecten onderdeel zijn van de leeraspecten. Ook andere onderliggende leeraspecten hebben we bewust zichtbaar gemaakt in onze projecten door deelbrochures te maken rondom diverse thema’s. Op deze pagina vind je ze bij de thematische deelbrochures. Hier vind je ook deelbrochures op discipline en leeftijd.