Inloggen Cultuurweb

Nieuws > Werkdrukverlaging dmv Kunst- en Cultuureducatie

Steeds meer scholen zijn op zoek naar manieren om werkdrukverlaging te combineren met zinvolle activiteiten voor de kinderen. SEP wordt daarom regelmatig benaderd met de vraag of onze vakdocenten ook zelfstandig voor de klas kunnen staan en gedurende een dagdeel de hele school kunnen overnemen, zodat de docenten tijd en ruimte vrij krijgen voor andere taken. Dit is een nieuwe ontwikkeling waar we graag over meedenken.

Inmiddels hebben we bij SEP veel ervaring opgedaan met vakdocenten die zelfstandig voor de klas staan. We hebben hier veel van geleerd. Voor SEP is de kwaliteit van het onderwijs dat onze vakdocenten kunnen geven van groot belang. Bij de vraag of een vakdocent zelfstandig voor een groep kan staan zoeken we dan ook altijd naar een oplossing waarbij kwaliteit en zorgvuldigheid bovenaan staan.

Heb je een vraag over werkdrukverlagingstrajecten? Neem dan contact op met onze coördinatoren cultuuronderwijs Myrthe, Rik of Louk. Zij denken graag met je mee over de mogelijkheden en wat past bij de leerlingen, bel: 020 4124110 of e-mail: info@sep.nu.