Inloggen Cultuurweb

Privacybeleid

Stichting Educatieve Projecten – SEP, gevestigd aan Manegestraat 3, 1018 VP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SEP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken bij de aanvraag van een project of samenwerking met een vakdocent, zijn:

  • Voor en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankgegevens
  • Kopie paspoort

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SEP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met SEP 020-4124110 of mail mweijler@sep.nu. SEP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken

SEP gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sep.nu.

SEP wilt u tevens wijzen op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons