Inloggen Cultuurweb

Privacybeleid

Stichting Educatieve Projecten – SEP, gevestigd aan Manegestraat 3, 1018 VP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

SEP verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van onze diensten en/of omdat u in opdracht van SEP werkzaamheden gaat verrichten. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt als u ons een vraag of verzoek toestuurt per e-mail of door middel van het contactformulier op de website. Persoonsgegevens die wij verwerken bij de aanvraag van een project of samenwerking met een vakdocent, zijn: 

  • Voor en achternaam 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
  • Bankgegevens 
  • Kopie (van deel van) paspoort 
  • [Verklaring Omtrent Gedrag] 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

SEP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met SEP 020-4124110 of mail: aschilder@sep.nu. SEP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, of voor zo lang als nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Diensten van derden 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor opdrachtgevers, maakt SEP gebruik van de cloud service Microsoft Teams, waarvoor SEP een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Op deze online omgeving wordt informatie over de verschillende projecten gedeeld met opdrachtgevers, waarbij ook enkele persoonsgegevens worden verwerkt. 

Cookies, of vergelijkbare technieken 

SEP maakt gebruik van analyse-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 

Uw privacy-rechten 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sep.nu. 

SEP wilt u tevens wijzen op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons