Inloggen Cultuurweb

Filosofie > Filosoferen over vrijheid

Vragen of Ideeën?


Neem direct contact op met één van onze medewerkers PROJECT AANVRAGEN

GROEP: 1 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 3, 34
Bijzonderheden: vorming van taal, burgerschap, gespreksregels, kritisch denken
Prijs: vanaf € 247,50 + materiaalkosten € 25,-

Filosoferen over vrijheid

Wanneer ben je vrij? Wat is een vrije wil en wanneer heb je die? Dit project sluit aan bij de viering van 75 jaar vrijheid. Op verschillende niveaus daagt
de docent de leerlingen uit om dit thema te onderzoeken. Want wie of wat bepaalt hoe jouw leven eruit gaat zien? Ben je vrij als je alles kunt doen en
krijgen wat je wilt? Of betekent vrijheid ook grenzen stellen? En zo ja, welke dan?