Inloggen Cultuurweb

Burgerschapsvorming > In Debat

Vragen of Ideeën?


Neem direct contact op met één van onze medewerkers PROJECT AANVRAGEN

Groep 7 en 8

Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 56, 3, 37
Bijzonderheden: kritisch denken, inspelen op actualiteiten, burgerschap – samenleven Prijs: vanaf € 315,-

In Debat

Theater is het ideale middel om je debat-skills te verfijnen! Op speelse wijze gaan de kinderen actief nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Door te oefenen met debatteren, versterken de kinderen hun gespreks-, luister- en argumentatievaardigheden. Debatteren dwingt je om een standpunt te onderbouwen met overtuigende argumenten. Hierdoor leren de kinderen meningen van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen.