Inloggen Cultuurweb

Ode aan je rolmodel

Vragen of Ideeën?


Neem direct contact op met één van onze medewerkersPROJECT AANVRAGEN

Groep 5 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 37, 54, 55, 56
Tags: identiteitsvorming, zelfvertrouwen, diversiteit, kansengelijkheid
Prijs: vanaf: € 360,- + materiaalkosten € 40,-

> [Tip:] Breid het project uit met een filosofieles over identiteit, rolmodellen en eigenwaarde

Ode aan je rolmodel

Rolmodellen zijn voor kinderen heel belangrijk in de vorming van hun identiteit. Steeds vaker worden rolmodellen ingezet als inspirators en ‘opvoeders’. In dit project maken kinderen een ode aan hun rolmodel in de vorm van een beeld of schilderij. Het stimuleert kinderen na te denken over de waarden die ze belangrijk vinden en wat ze inspirerend vinden in een rolmodel voor hun eígen leven. Deze aspecten proberen ze naar voren te laten komen in hun kunstwerk. Een uitdagend en inspirerend project waarin kinderen via het rolmodel iets van zichzelf kunnen laten zien!