Inloggen Cultuurweb

Subsidiemogelijkheden

Via Voucherbeheer Amsterdam krijgen scholen jaarlijks een eigen budget waarmee culturele activiteiten binnen en/of buiten school kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog meer subsidies waar uw school van kan profiteren:

VloA-gelden

  • Vakleerkracht Cultuur:
    Bij de gemeentelijke subsidie VloA kunt u gelden aanvragen voor vakleerkracht Cultuur en projecten rondom burgerschapsvorming. Vanuit SEP helpen wij scholen met de aanvraag.
  • Kunstproject met uitgangspunt burgerschap:
    Wilt u een cultuurproject starten met een Amsterdams karakter? Zoals fotografieproject Amsterdam in Beeld of theaterproject: De ontmoeting.
    Aanvraagperiode: heel jaar door.
    Subsidiebedrag 21 euro per leerling. Het onderdeel Burgerschapsgelden van VloA kunt u het hele jaar aanvragen.

Meer informatie op www.amsterdam.nl.

Leerlijnenlab

— Update december 2018: Wegens de grote interesse vanuit scholen is het budget voor de periode 2017-2020 vergeven.  —
De financiële ondersteuning van een Leerlijnenlab valt binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie en wordt georganiseerd door Mocca. SEP verzorgt in samenwerking met Mocca op meerdere scholen Leerlijnenlabs binnen verschillende kunstdisciplines. Meer informatie: www.mocca-amsterdam.nl/basispakket-leerlijnenlabs

Contact met SEP

Een vrijblijvend gesprek met één van onze coördinatoren cultuuronderwijs om te kijken wat er aan subsidies voor uw school mogelijk is? Bel 020 412 41 10 of stuur een mail naar info@sep.nu.