Inloggen Cultuurweb

Subsidiemogelijkheden

Via Voucherbeheer Amsterdam krijgen scholen jaarlijks een eigen budget waarmee culturele activiteiten binnen en/of buiten school kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog meer subsidies waar uw school van kan profiteren:

VloA-gelden

Bij de gemeentelijke subsidie VloA kunt u gelden aanvragen voor vakleerkracht Cultuur en projecten rondom burgerschapsvorming. Vanuit SEP helpen wij scholen met de aanvraag.
Meer informatie op www.amsterdam.nl.

Wetenschap en technologie

Wilt u Wetenschap & Technologie verbinden met kunst? SEP is sinds dit jaar aangesloten bij de Wetenschap & Technologiepoule via de Gemeente Amsterdam. Deze poule biedt (financiële) ondersteuning aan scholen om W&T in hun curriculum te introduceren. Zie ook: www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/watdoet/arbeidsmarkt/masterplan-techniek/actieplan-koers!

Leerlijnenlab

— Update december 2018: Wegens de grote interesse vanuit scholen is het budget voor de periode 2017-2020 vergeven.  —
De financiële ondersteuning van een Leerlijnenlab valt binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie en wordt georganiseerd door Mocca. SEP verzorgt in samenwerking met Mocca op meerdere scholen Leerlijnenlabs binnen verschillende kunstdisciplines. Meer informatie: www.mocca-amsterdam.nl/basispakket-leerlijnenlabs

Contact met SEP

Een vrijblijvend gesprek met één van onze coördinatoren cultuuronderwijs om te kijken wat er aan subsidies voor uw school mogelijk is? Bel 020 412 41 10 of stuur een mail naar info@sep.nu.