Inloggen Cultuurweb

CBCT Certificering

De kwaliteit en weerbaarheid van onze organisatie is aantoonbaar met onze CBCT certificering. De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit en toekomstbestendigheid van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. In 2021 hebben wij het keurmerk ontvangen nadat CBCT een audit had verricht. CBCT concludeert dat SEP een innovatieve en wendbare aanpak heeft die leidt tot een toekomstbestendige organisatie (zie ook de scores in de kantlijn). Enkele kernbevindingen uit de audit zijn:

  • De aanpak die SEP beschrijft in haar visiedocumenten is volledig terug te zien in de praktijk. Het bestuur handelt volgens de Code Cultural Governance.
  • SEP heeft haar plannen zoals omschreven in de aanvraag naar het AFK moeten aanpassen. Ook in financiële zin. Dat is goed gelukt. Door de activiteiten terug te schroeven en de organisatie te verkleinen blijft de organisatie in control en heeft zelfs een positief resultaat weten te boeken in 2021.
  • De cijfers voor bereik en financiën zijn volledig inzichtelijk gedurende het kalenderjaar. Aantal scholen, aantal leerlingen en lessen wordt nauwgezet bijgehouden in een online systeem.