Inloggen Cultuurweb

Bestuur en Verslagen

Lotte Neuhaus
Na mijn studie Nederlands heb ik gewerkt als docent, coördinator, manager, directeur en uiteindelijk als directievoorzitter. Eerst in het NT2-onderwijs, daarna in het voortgezet onderwijs. Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in het bestuur van het OSVO en het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. Na deze lange carrière in het onderwijsveld, wil ik nu in mijn pensioenjaren graag nog mijn kennis, netwerk en bestuurlijke ervaring voor SEP inzetten, omdat ik kunsteducatie belangrijk vind in de ontwikkeling van kinderen. De projecten van SEP voor de basisscholen zijn inhoudelijk verrijkend en inspirerend, in aansluiting op de vraag en worden door bekwame vakdocenten gegeven. Dat raakt mijn onderwijshart.

Regillio Caupain
Ik heb ruim 15 jaar relevante werkervaring opgedaan bij stichtingen en verenigingen en ben aan het begin van mijn loopbaan in de Accountancy als assistent-accountant een aantal jaren reeds betrokken geweest bij de controle van de jaarrekening van SEP. SEP was toen nog een stichting van een veel beperktere omvang dan nu het geval is. Door het contact met de directeur van SEP ben ik na ruim 15 jaar toegetreden als penningmeester bij SEP. Met veel enthousiasme vervul ik deze rol.

Meryem Balasar
Ik ben schoolleider van basisschool de Zijderoute in Amsterdam Bos en Lommer. Ik ben 29 jaar werkzaam in het onderwijs, begonnen als leerkracht, intern begeleider geworden en uiteindelijk schoolleider. Vanaf 2016 maak ik deel uit van de initiatiefgroep van de Zijderoute. De school is in 2019 gestart en toen ben ik schoolleider geworden. We hebben het initiatief genomen om een nieuwe school op te richten omdat we vinden dat het onderwijs anders kan en moet. Op de Zijderoute maken we het onderwijs betekenisvol voor de leerlingen door met projecten te werken en op die manier alle vakken aan elkaar te verbinden. Daarnaast koppelen we ook creatieve verwerkingen aan de projecten omdat we vinden dat een kind zich niet alleen met het hoofd, maar ook met hart en handen moet ontwikkelen. Het gaat dus (naast cognitieve ontwikkeling) ook om persoonlijkheidsontwikkeling en creativiteitsontwikkeling. Vanuit dezelfde visie heb ik “ja” gezegd toen mij gevraagd werd of ik zitting wilde nemen in het bestuur van SEP. Ik hoop op deze manier bij te dragen aan de brede ontwikkeling van kinderen. Daarnaast hoop ik ook met mijn islamitische achtergrond en kennis van de islam van meerwaarde te kunnen zijn in het bestuur.