Inloggen Cultuurweb

Historie

In 2005 is Stichting Educatieve Projecten (SEP) door de huidige directeur Adriën Schilder opgericht nadat de subsidie voor Kunstweb werd beëindigd. Kunstweb was tot 2005 de grote kunsteducatie-instelling van Amsterdam die aanbodgefinancierde projecten verzorgde in het primair – en voortgezet onderwijs.

SEP was één van de vijf onderwijsinitiatieven die vanuit Kunstweb een doorstart maakten. Samenwerkingen die al bestonden bij Kunstweb, zoals met vakdocenten en de Muziekschool Amsterdam konden hiermee worden voortgezet.

In 2005 werd de infrastructuur van cultuureducatie in Amsterdam volledig heringericht. Scholen kregen cultuureducatiegelden in de vorm van vouchers en Mocca kwam voort uit Bureau Cultuureducatie (ook onderdeel van Kunstweb). Mocca zorgde ervoor dat scholen hun cultuureducatiebeleid op papier gingen zetten en namen daarnaast ook de trainingen over van het ABC voor de interne cultuurcoördinatoren. Het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) had een subsidieregeling voor binnenschoolse cultuureducatie projecten. Tot slot waren er vele culturele instellingen die financiering ontvingen binnen het Kunstenplan en/of via de stadsdelen.

Het grote verschil met Kunstweb is dat SEP alleen gericht is op het basisonderwijs en geen aanbod meer ontwikkelde zonder dat hiervoor een directe vraag bestond vanuit één of meerdere scholen. De focus ligt op binnenschoolse projecten, eventueel met een inhoudelijke koppeling naar buitenschoolse projecten. Scholen betaalden voor het eerst zelf voor de uitvoering met onder andere het voucherbudget en als snel werd SEP één van de grootste voucherafnemer van Amsterdam. Zelfs met de komst van het Basispakket in 2013, waarbij de focus sterk op muziek kwam te liggen, is dit nog steeds het geval.

Vanaf het eerste begin is SEP gaan werken aan duurzame cultuureducatie met de inzet van leerlijnen. Niet met een volledig uitontwikkelde methode van groep 1 t/m 8, maar met een  dialooggestuurde leerlijn die per project wordt bijgehouden naar de vraag van de school. Leerlijnen worden zoveel aangesliten bij het totale onderwijsprogramma van de school. In 2007 hield SEP de projecten bij middels projectrapporten, nu gebeurt dit in in ons online volgsysteem Cultuurweb.

De inbreng van de juiste expertise in de school die aansluit op de vraag is het handelsmerk van SEP geworden. Hiervoor werkt SEP met ruim 60 vakdocenten met uiteenlopende expertises van de kunsten en het onderwijs. Wij trainen de docenten in onze zogenoemde Pop-Up Academy wat ervoor zorgt dat de kwaliteit van de didactiek, organisatie en inhoud van de projecten altijd een hoog niveau behaalt.

De steeds meer uiteenlopende vraag van de scholen zorgt voor een intensievere afstemming in vergelijking tot 2005. Om dit alles goed te ondersteunen is ook het team op kantoor meegegroeid van één persoon in 2005 naar zes mensen. Dit alles is mede mogelijk gemaakt doordat we sinds 2009 deel uitmaken van het Kunstenplan van Amsterdam.