Inloggen Cultuurweb

Burgerschapsvorming

Een uitgangspunt om met kunst aan de slag te gaan kan naast een specifieke kunstdiscipline bijvoorbeeld ook burgerschapsvorming zijn. Door burgerschapsvorming leren kinderen samen te leven en te werken, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ze worden zich bewust van hun eigen positie in de samenleving en komen erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, stad, land of de wereld. Drie pijlers kenmerken de kern van burgerschap:

  • Democratie. Democratisch burgerschap geeft recht op een afwijkende mening.
  • Participatie. Een bijdrage leveren aan de eigen leefomgeving en de verantwoordelijkheid hiervoor nemen.
  • Identiteit. Handelen vanuit je waarden en normen.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van projecten die vanuit dit thema zijn ingezet. Neem voor een project op maat contact op met onze cultuurcoördinatoren via 020 – 412 24 110 of vul het formulier projectaanvraag in.

Groep 3 t/m 8

Met meer dan 180 nationaliteiten is Amsterdam een bijzondere stad.

> Lees meer

Groep 7 en 8

Tijdens dit project staat de vraag centraal hoe mensen met al hun culturele verschillen in Amsterdam en overal op de wereld naast en met elkaar kunnen leven.

> Lees meer

groep 3 t/m 8

Amsterdam, daar woon jij! Maar wat weet je eigenlijk van jouw stad?

> Lees meer

Groep 7 en 8

Theater is het ideale middel om je debat-skills te verfijnen!

> Lees meer

Groep 3 t/m 8

Ontdek je eigen stad door de camera. Wat is nou typisch ‘Amsterdams’ voor jou?

> Lees meer

Groep 1 t/m 8

Vrienden zijn blijft iets bijzonders. Waarom word je elkaars vrienden?

> Lees meer