Inloggen Cultuurweb

Burgerschapsvorming

Door burgerschapsvorming leren de leerlingen samen te leven en werken, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ze worden zich bewust van hun eigen positie in de samenleving en komen erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, stad, land of de wereld. De drie pijlers van burgerschap zijn: democratie, participatie en identiteit.

Voorbeeldproject: Filosoferen over de samenleving en ik
Vaardigheden: burgerschap, kritisch denken, identiteit, zelfreflectie, samenleven
Omschrijving: In vijf lessen filosofeerden de leerlingen van groep 3 t/m 6 over de vragen: ‘Wie ben ik eigenlijk?’, ‘Hoe zien anderen mij?’, ‘Ben ik uniek?’, ‘Hoe kijk ik naar anderen?’, ‘Verandert mijn ‘ik’ als ik ouder word?’ en ‘Wie wil ik worden?’ Door op een laagdrempelige manier over deze vragen na te denken en de antwoorden te bespreken, leerden de kinderen bewuster te kijken naar zichzelf en hun klasgenoten. Omdat ze naast de verschillen ook de overeenkomsten tussen zichzelf en de anderen ontdekten, had dit positieve invloed op de verhoudingen in de klas. Bekijk alle filosofieprojecten.

Neem voor een project op maat contact op met onze cultuurcoördinatoren via 020 – 412 4 110 of vul het formulier projectaanvraag in.

Groep 7 en 8

Grijp deze kans om leerlingen te laten filosoferen over geloof, identiteit, gelijkheid, democratie en de media.

> Lees meer

Groep 6 t/m 8

We kennen De Bubbel inmiddels heel goed als begrip. In dit project gaan we uit die bubbel breken en op zoek naar onbekende werelden in de buurt! Een project over samenleven, verbinding en tolerantie.

> Lees meer

Groep 3 en 4

Kan een robot sterven? Kunnen dieren denken? Waar zit je ik? Onderzoek met de klas de grote levensvragen.

> Lees meer

Groep 5 t/m 8

We gaan verhalen van mensen uit de buurt verzamelen. Buurtbewoners interviewen en de verhalen aan elkaar presenteren. Zo komt de buurt tot leven en zorg je voor verbinding.

> Lees meer

Groep 5 t/m 8

Als alles al ontdekt is, dan maken we toch gewoon een nieuw land! Hierin waan je je een echte ontdekkingsreiziger in je eigen wereld. Geofictie is geweldig!

> Lees meer

Groep 5 en 6

Kun je cultuur kiezen? Is er een verschil tussen jongens en meisjes? Is iedereen gelijk? Een onderzoek naar wereldse vragen en je eigen antwoorden.

> Lees meer