Inloggen Cultuurweb

Teamtrainingen

Uit gesprekken met diverse scholen is gebleken dat veel leerkrachten behoefte hebben aan nieuwe input en inspiratie voor hun kunstlessen. Om deze lessen op een hoger plan te tillen en deskundigheid te bevorderden, biedt SEP inspiratieworkshops aan, speciaal voor leerkrachten. Een leervraag die bijvoorbeeld als uitgangspunt genomen kan worden is:
hoe kan ik mijn lessenserie zo vormgeven dat het creatieve proces meer aandacht krijgt en er meer diversiteit zit in de eindproducten van de leerlingen? Niet alleen door te praten, maar ook vooral door te doen en te ervaren krijgen leerkrachten een boost aan ideeën.

Een teamtraining is nooit hetzelfde, SEP bekijkt samen met u wat zinvol is voor uw school en wat past bij uw team.