Inloggen Cultuurweb

Filosofie

Filosoferen over belangrijke vragen stimuleert kinderen tot kritisch denken en te zoeken naar antwoorden op bepaalde vragen. Niet zozeer het onderwerp maar vooral de activiteit bij een filosofie project zorgt ervoor dat kinderen leren hun gedachten onder woorden te brengen en goed naar elkaar te luisteren.

Op de volgende pagina’s staan voorbeelden van filosofieprojecten en een helder schema dat laat zien welke kerndoelen en leeraspecten er per project, per bouw aan de orde komen. Zo zijn projecten ook makkelijk in te passen in een beeldende leerlijn. Tevens geven we inzicht in de bijzonderheden die het project typeren. Welke 21st Century Skills worden bijvoorbeeld gestimuleerd? Is het een erfgoed- of burgerschapsproject? En waar sluit het aan op het reguliere curriculum?

Project op maat

Heb je een specifieke wens voor een filosofie project? We denken graag mee over een project op maat. Neem contact op met onze cultuurcoördinatoren via 020 – 41 24 110 of vul het formulier projectaanvraag in.

Groep 1 t/m 8

Vrienden zijn blijft iets bijzonders. Waarom word je elkaars vrienden?

> Lees meer

Groep 1 en 2

Met een filosofische blik bekijk je alles van een andere kant.

> Lees meer

Groep 3 en 4

Wat is een gevoel? Wie weet wat waar is? Bestaat de tijd eigenlijk wel? Kunnen dieren denken?

> Lees meer

Groep 5 en 6

Wanneer is iets kunst? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes? Hoort geloof bij jou? Kun je cultuur kiezen? Zijn we allemaal gelijk?

> Lees meer

Groep 7 en 8

Tijdens dit project staat de vraag centraal hoe mensen met al hun culturele verschillen in Amsterdam en overal op de wereld naast en met elkaar kunnen leven.

> Lees meer