Inloggen Cultuurweb

Filosofie

Filosoferen over belangrijke vragen stimuleert kinderen tot kritisch denken en te zoeken naar antwoorden op bepaalde vragen. Niet zozeer het onderwerp maar vooral de activiteit bij een filosofie project zorgt ervoor dat kinderen leren hun gedachten onder woorden te brengen en goed naar elkaar te luisteren.

Op de volgende pagina’s staan voorbeelden van filosofieprojecten en een helder schema dat laat zien welke kerndoelen en leeraspecten er per project, per bouw aan de orde komen. Zo zijn projecten ook makkelijk in te passen in een beeldende leerlijn. Tevens geven we inzicht in de bijzonderheden die het project typeren. Welke 21st Century Skills worden bijvoorbeeld gestimuleerd? Is het een erfgoed- of burgerschapsproject? En waar sluit het aan op het reguliere curriculum?

Project op maat

Heb je een specifieke wens voor een filosofie project? We denken graag mee over een project op maat. Neem contact op met onze cultuurcoördinatoren via 020 – 41 24 110 of vul het formulier projectaanvraag in.

GROEP: 1 T/M 8

Waarom word je elkaars vrienden?

> Lees meer

GROEP: 1 T/M 8

Of ben je vrij als je alles kunt krijgen wilt je wilt? Op verschillende niveaus daagt de docent de leerlingen uit om dit thema te onderzoeken.

> Lees meer

GROEP: 1 EN 2

Met een filosofische blik bekijken de leerlingen alles van een andere kant. Ze leren dat iedereen anders denkt en dat dat mag!

> Lees meer

GROEP: 5 EN 6

Kun je cultuur kiezen? Zijn we allemaal gelijk? Hoe weet je wat goed is om te doen?

> Lees meer

GROEP: 3 EN 4

Als je een andere naam zou hebben, ben je dan ook iemand anders?

> Lees meer

GROEP: 7 EN 8

Leerlingen filosoferen over kwesties als geloof, identiteit, gelijkheid, democratie en de media.

> Lees meer