Inloggen Cultuurweb

Pop Up Academy

Kwaliteit van onze vakdocenten
De Pop-Up Academy

Kwaliteit in cultuuronderwijs begint bij een vraaggerichte aanpak én een goede kunstdocent. Vanuit onze visie dat goed kunstdocentschap bestaat uit een evenwichtige combinatie van docentschap, communicatie en kunstenaarschap organiseert SEP trainingen, intervisies en bijeenkomsten rond actuele thema’s voor haar vakdocenten. Denk aan burgerschapsvorming en de 21st Century Skills zoals oplossingsgericht werken, samenwerken en digitale geletterdheid. Vaardigheden die in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen en door middel van kunstlessen zeer goed te stimuleren zijn. Onze docenten blijven zich ontwikkelen en zijn op de hoogte wat er speelt en waar behoeftes liggen op scholen.