Inloggen Cultuurweb

Pop Up Academy

Kwaliteit van onze vakdocenten
De Pop-Up Academy

Kwaliteit in cultuuronderwijs begint bij een vraaggerichte aanpak én een goede kunstdocent. Vanuit onze visie bestaat een goed kunstdocentschap uit een evenwichtige combinatie van docentschap, communicatie en kunstenaarschap. Voor de Pop Up Academy organiseert SEP trainingen, intervisies en bijeenkomsten rond actuele thema’s voor haar vakdocenten. Bijvoorbeeld: burgerschapsvorming en de 21st Century Skills zoals oplossingsgericht werken, samenwerken en digitale geletterdheid. Vaardigheden die in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen en door middel van kunstlessen zeer goed te stimuleren zijn. Door de Pop-Up Academy blijven onze docenten zich ontwikkelen en zijn ze op de hoogte wat er speelt en waar behoeftes liggen op scholen.