Inloggen Cultuurweb

Deskundigheidsbevordering

SEP signaleert een groeiende vraag naar deskundigheidsbevordering van leerkrachten. We richten ons daarom steeds meer op coaching van leerkrachten door onze vakdocenten op de werkvloer. “Hoe zorg je dat een beeldende les zich ook richt op het proces en niet alleen op het eindproduct?” Of “hoe kun je op een laagdrempelige manier drama-activiteiten organiseren in de klas?” Centraal hierbij staat het creatieve proces van SLO. Een cyclus van oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren biedt een handvat om heel bewust en gericht lessen te bedenken en uit te voeren. Het proces van leren wordt hiermee meer inzichtelijk.

Het creatieve proces, SLO – Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie

Invulling leerlijnenlabs

SEP geeft op meerdere scholen invulling aan de Leerlijnenlabs van Mocca waarbij deskundigheidsbevordering op verschillende gebieden van cultuureducatie altijd een belangrijke rol speelt.

Via Mocca kan voor deze Leerlijnenlabs geld worden aangevraagd waarbij u vanuit uw eigen leervraag op school vorm kunt geven aan uw leerlijn. U wilt bijvoorbeeld techniek en beeldende kunst combineren waarbij de leerkracht handvatten krijgt om dit deels zelf te realiseren. Of u heeft het idee om theateractiviteiten in te zetten voor de SOVA-lessen. Mogelijk wilt u dat uw leerkrachten samen met onze vakdocenten werken aan een thematische aanpak zodat kunst integreert in uw curriculum. SEP zorgt er in samenwerking met Mocca voor dat een Leerlijnenlab vorm krijgt op een manier die bij uw school past en ook vooruitblikt op de toekomst.

Nieuwsgierig? Vraag SEP of uw adviseur van Mocca naar de mogelijkheden en werkwijze.

Project op maat

Heb je een specifieke wens voor een project? We denken graag mee over een project op maat. Neem contact op met onze cultuurcoördinatoren via 020 – 41 24 110 of vul het formulier projectaanvraag in.