Inloggen Cultuurweb

Deskundigheidsbevordering

SEP signaleert een groeiende vraag naar deskundigheidsbevordering van leerkrachten. We richten ons daarom steeds meer op coaching van leerkrachten door onze vakdocenten op de werkvloer. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat een beeldende les zich ook richt op het proces en niet alleen op het eindproduct? Of hoe kun je op een laagdrempelige manier drama-activiteiten organiseren in de klas? Centraal hierbij staat het creatieve proces van SLO. Een cyclus van oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren biedt een handvat om heel bewust en gericht lessen te bedenken en uit te voeren. Het proces van leren wordt hiermee meer inzichtelijk.

Het creatieve proces, SLO – Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie

SEP geeft op meerdere scholen invulling aan de Leerlijnenlabs van Mocca waarbij deskundigheidsbevordering op verschillende gebieden van cultuureducatie altijd een belangrijke rol speelt.

Via Mocca kan voor deze Leerlijnenlabs geld worden aangevraagd waarbij u vanuit uw eigen leervraag op school vorm kunt geven aan uw leerlijn. U wilt bijvoorbeeld techniek en beeldende kunst combineren waarbij de leerkracht handvatten krijgt om dit deels zelf te realiseren, u heeft het idee om theateractiviteiten inzetten voor de SOVA-lessen of u wilt dat onze vakdocenten samen met uw leerkrachten werken aan een thematische aanpak zodat kunst integreert in uw curriculum. SEP zorgt er in samenwerking met Mocca voor dat een Leerlijnenlab vorm krijgt op zo’n manier dat het bij uw school past en ook vooruitblikt op de jaren erna. Nieuwsgierig? Vraag SEP of uw adviseur van Mocca naar de mogelijkheden en werkwijze.