Inloggen Cultuurweb

Medewerkers

Adriën Schilder
directeur
maandag t/m vrijdag
aschilder@sep.nu

Als vakdocent en consulent Beeldende Vorming kwam ik vanuit het voortgezet onderwijs bij Kunstweb terecht. In 2005 hield deze stichting voor cultuureducatie in Amsterdam er mee op en heb ik Stichting Educatieve Projecten, kortweg SEP opgericht. Hierdoor heb ik ervoor kunnen zorgen dat mijn collega vakdocenten en makers destijds verder konden met hun beroepspraktijk in de sector en op de scholen in Amsterdam. In de afgelopen jaren bij SEP heb ik gezien hoe waardevol kunsteducatie is voor kinderen in het basis- en speciaal onderwijs. Kinderen maken iets vanuit zichzelf, worden trots en kunnen zichzelf zijn. Mijn uitgangspunt is om kansen te bieden aan datgene waar kinderen en docenten goed in zijn en zich goed bij voelen. De Kunsten doen dat en met SEP zetten we ons hiervoor in.

Sannah Aukes
coördinator cultuuronderwijs – noord / oost en speciaal onderwijs
maandag, dinsdag, woensdagmiddag, donderdagochtend 
saukes@sep.nu

Vanuit mijn achtergrond als theatermaker en docent heb ik zelf de waarde van kunsteducatie mogen ervaren in het basis- en speciaal onderwijs. Een kunstvakdocent is iemand die deurtjes voor kinderen openzet; hen inspireert, in aanraking laat komen met nieuwe vormen en materialen, nieuwsgierigheid aanwakkert en hen confronteert. Kunst kan kinderen een bredere kijk geven op de wereld, en ze daarnaast ook een zetje geven om hun eigen creativiteit en makerschap verder te gaan ontdekken. Als cultuurcoördinator bij SEP vind ik het belangrijk dat we de leerlingen in Amsterdam dit zetje kunnen geven en ze de mogelijkheid bieden om zich via kunsteducatie verder te ontwikkelen.

Emeline Welzijn
coördinator cultuuronderwijs – oud-west / west
maandag, dinsdag, woensdag
ewelzijn@sep.nu

Als coördinator cultuuronderwijs zet ik mezelf met veel enthousiasme in, voor de toekomstige jonge makers van onze stad! Ik vind het daarbij belangrijk dat leerlingen zich creatief kunnen uitdrukken en hun artistiek talent ontdekken. Hier leveren we een bijdrage aan door met onze samenwerkingspartners duurzame kunst- en cultuurprojecten te ontwikkelen. Om er samen voor te zorgen dat kunst- en cultuur opgenomen wordt in het DNA van de school. Binnen het Sportstimuleringsprogramma van de Gemeente Amsterdam heb ik een programma ontwikkeld om inactieve meiden in beweging te krijgen. Met als doelstellingen het vergroten van de sportparticipatie en sociale cohesie. Door o.a. aan te sluiten bij een grootstedelijk evenement. Zo hebben we met 200 cheerleaders een spetterende show verzorgd in het Olympisch Stadion, tijdens het EK Atletiek. Ik neem een koffer vol waardevolle ervaringen mee om in te zetten binnen de kunst- en cultuur.

Louk Röell
coördinator cultuuronderwijs – zuid-oost / zuid / centrum
maandag, dinsdag, donderdag
lroell@sep.nu

Opgeleid tot fotograaf aan de kunstacademie en tot leerkracht aan de pabo, neem ik zowel het belang van de kunsten als het onderwijs in mijn rugzak mee naar mijn werk. Dat maakt me een warm pleitbezorger voor kwalitatief hoogstaand kunstonderwijs waardoor kinderen levens-verrijkende ervaringen opdoen. Leren en ervaren via meerdere wegen dan alleen de cognitieve is van grote meerwaarde voor de (persoonlijke) ontwikkeling van ieder kind.

Frederika Hasselaar
officemanager
maandag t/m donderdag
fhasselaar@sep.nu

Als beeldend kunstenaar en geboren regelaar heb ik mij in de Kunstensector veel ingezet als inhoudelijk en praktisch ondersteuner van diverse kunstinstellingen. Ik werk graag daar waar het belang van kunst wordt uitgedragen en kunstenaars een grote rol spelen in het enthousiasmeren van kinderen die wellicht ook weer makers van de toekomst zullen worden.