Inloggen Cultuurweb

ANBI

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

SEP is een culturele ANBI omdat het een culturele instelling is. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI is dat er gebruik kan worden gemaakt van een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Klik hier voor het ANBI-Formulier van SEP