Inloggen Cultuurweb

ANBI

ANBI – Algemeen Nut Beoogende Instelling

SEP heeft sinds 2008 een ANBI-status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. Lees meer over hoe u SEP kunt steunen of ga naar www.anbi.nl.

Onderstaande gegevens zijn hier te vinden.
SEP – gegevens
Doelstelling van de ANBI
Beleid
Het bestuur
Beloningsbeleid
Activiteitenverslag
Financiele verantwoording