Inloggen Cultuurweb

Diversiteit en Inclusie

Het doel van onze Commissie D&I is om gevraagd en ongevraagd advies te geven op actuele thema’s met betrekking tot Diversiteit en Inclusie. Denk hierbij aan ons aanbod, onze communicatie, hoe we nieuwe netwerken kunnen aanboren voor partners en personeel maar ook hoe wij onze rol kunnen verstevigen in het aanpakken van kansenongelijkheid. De leden hebben vanuit hun persoonlijke achtergrond ieder een unieke stem met betrekking tot de thema’s en onderwerpen. Het geheel dat deze som der delen vormt, zorgt dat we ontzettend blij zijn met deze D&I-experts. De commissie wordt vanuit SEP gecoördineerd door Sannah Aukes en Adriën Schilder.

De commissieleden zijn:

  • Gabriela Acosta Camacho (Docent Dans | Expert op het gebied van D&I | AHK docent)
  • Iris Engelman (Docent Fotografie)
  • Maritza Rietdijk (Docent Theater)