Inloggen Cultuurweb

Theater

Theater kan als metafoor voor de werkelijkheid worden gebruikt of vanuit fantasie ontstaan. Wat beleven en voelen mensen, hoe gaan ze met elkaar om? Door te improviseren, een tekst te behandelen of een voorstelling te maken leren kinderen bewust gebruik te maken van houding, emoties en stemgebruik. Ook wordt het begrip voor menselijke omgangsvormen vergroot.

Op de volgende pagina’s vindt u voorbeelden van theaterprojecten en een helder schema waar u kunt zien welke kerndoelen en leeraspecten er per project, per bouw aan de orde komen. Zo zijn projecten ook makkelijk in te passen in uw beeldende leerlijn. Tevens geven we inzicht in de bijzonderheden die het project typeren. Welke 21st Century Skills worden bijvoorbeeld gestimuleerd? Is het een erfgoed- of burgerschapsproject? En waar sluit het aan op het reguliere curriculum?

Groep 1 t/m 3

Prinses ‘Ik weet het niet’ kan geen keuzes maken: Te fiets of te paard?

> Lees meer

Groep 1 t/m 8

In dit project maken de leerlingen kennis met de vijf hoofdreligies: Het Jodendom, de Islam, het Christendom, het Boeddhisme en het Hindoeïsme.

> Lees meer

Groep 1 t/m 8

Vriendschap is niet alleen fijn en gezellig, maar ook leerzaam.

> Lees meer

Groep 6 t/m 8

Steeds meer leerlingen hebben een eigen smartphone.

> Lees meer

Groep 8

De eindmusical van groep 8 kan een hele uitdaging zijn.

> Lees meer

Groep 8

Geen zin in een kant-en-klare musical? Het kan ook anders!

> Lees meer