Inloggen Cultuurweb

Theater

Theater kun je als metafoor voor de werkelijkheid gebruiken of vanuit fantasie ontstaan. Wat beleven en voelen mensen? Hoe gaan ze met elkaar om? Door te improviseren, een tekst te behandelen of een voorstelling te maken, leren kinderen bewust gebruik te maken van houding, emoties en stemgebruik. Ook vergroten we zo het begrip voor menselijke omgangsvormen.

Op de volgende pagina’s staan voorbeelden van theaterprojecten en een helder schema met welke kerndoelen en leeraspecten er per project, per bouw aan de orde komen. Zo zijn projecten ook makkelijk in te passen in de beeldende leerlijn. Tevens geven we inzicht in de bijzonderheden die het project typeren. Welke 21st Century Skills worden bijvoorbeeld gestimuleerd? Is het een erfgoed- of burgerschapsproject? En waar sluit het aan op het reguliere curriculum?

Project op maat

Heb je een specifieke wens voor een theater project? We denken graag mee over een project op maat. Neem contact op met onze cultuurcoördinatoren via 020 – 41 24 110 of vul het formulier projectaanvraag in.

GROEP: 8

Met deze lessen staan de leerlingen van groep 8 straks comfortabel op het podium en zijn ze verstaanbaar voor het publiek.

> Lees meer

GROEP: 8

Dit jaar echt inspelen op de talenten van de leerlingen? Organiseer met groep 8 een talentenshow!

> Lees meer

GROEP: 1 T/M 8

Geven we elkaar een hand of drie zoenen als we elkaar voor het eerst ontmoeten? De leerlingen ervaren dat er verschil kan zijn tussen ontmoetingsvormen en dat eigenheid hier een belangrijke rol in speelt.

> Lees meer

GROEP: 1 T/M 8

Welke emoties voelen de leerlingen allemaal tijdens één schooldag? In dit project gaat het om bewustwording en verzamelen de leerlingen en leerkrachten handvatten hoe met de emoties om te gaan.

> Lees meer

GROEP: 7 EN 8

Wat betekent vrijheid voor jou? De leerlingen zetten hun onderzoek naar dit thema om in betekenisvolle scènes.

> Lees meer

GROEP: 1 T/M 6

Vlieg over de bergen in een zweefvliegtuig of reis de wereld rond op een zeilschip. We kunnen elke trip maken die jij wilt, maar welk vervoersmiddel pakken we en waar stappen we uit?

> Lees meer

GROEP: 1 T/M 8

Luisteren, kijken, voelen, ruiken, er ontstaat belevingstheater!

> Lees meer

GROEP: 4 T/M 8

Dit is je kans! In kleine groepjes bedenken leerlingen een zelfbedachte uitvinding die ze vervolgens in een korte, dynamische sketch promoten aan het publiek.

> Lees meer