Inloggen Cultuurweb

Missie & Visie

Missie

Wij dromen ervan dat ieder Amsterdams kind in het basis- en speciaal onderwijs in aanraking komt met een kwalitatief sterk aanbod van cultuureducatie. We willen ze stimuleren kunst te maken, te ervaren en te beoordelen. Amsterdam is meer dan 180 nationaliteiten rijk en heeft ook in andere opzichten heel diverse inwoners. We vinden het dan ook een voorwaarde dat álle kinderen zich gerepresenteerd, uitgedaagd en gehoord voelen door onze vakdocenten en ons cultuureducatieaanbod. We gaan uit van de kracht van diversiteit en benutten deze actief in al ons denken en handelen.

Visie

Wij vinden dat cultuureducatie voor ieder kind toegankelijk moet zijn en willen dat alle kinderen de kans krijgen de rijkdom van kunst en cultuur te ontdekken vanuit hun eigen belevingswereld. Cultuureducatie opent de deur naar creativiteit en nieuwe werelden. Het stimuleert kinderen hun unieke stem te ontdekken, hun eigen verhaal te vertellen en het nodigt hen uit kennis te maken met en bij te dragen aan onze diverse samenleving. Cultuureducatie bevordert niet alleen artistieke vaardigheden, maar ook kritisch denken, empathie en cultureel bewustzijn. Cultuureducatie is hiermee ook een investering in onze gezamenlijke toekomst.

Doel

SEP heeft als doel zoveel mogelijk jonge Amsterdammers actief kennis te laten maken met de wereld van kunst en cultuur. Een tweede  doel is dat SEP zo goed mogelijk wil aansluiten bij de specifieke vraag van iedere school door maatwerk te leveren. Een derde doel is dat SEP de vakbekwaamheid van haar vakdocenten steeds bevordert om daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van onze projecten en het ondernemerschap van de kunstenaar.