Inloggen Cultuurweb

De maatschappij en ik

Vragen of Ideeën?


Neem direct contact op met één van onze medewerkers PROJECT AANVRAGEN

GROEP: 7 EN 8

Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 3, 34, 37
Bijzonderheden: burgerschap, zelfreflectie, diversiteit, identiteit, samenleven, tolerantie
Prijs: vanaf € 315,- + materiaalkosten € 25,-

De maatschappij en ik

Tijdens dit project staat de vraag centraal hoe mensen met al hun culturele verschillen in Amsterdam en overal op de wereld naast en met elkaar kunnen leven. De leerlingen filosoferen over kwesties als geloof, identiteit, gelijkheid, democratie en de media. Ze leren hun eigen wereldbeeld te verwoorden en analyseren hun gedachten. De leerlingen leren naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor verschillende meningen en wat is dat dan, respect?