Inloggen Cultuurweb

De wereld en ik

Vragen of Ideeën?


Neem direct contact op met één van onze medewerkers PROJECT AANVRAGEN

GROEP: 5 EN 6

Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 3, 34, 37, 54, 55
Bijzonderheden: burgerschap, zelfreflectie, diversiteit, identiteit, samenleven
Prijs: vanaf € 315,- + materiaalkosten € 25,-

De wereld en ik

Wanneer is iets kunst? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes? Hoort geloof bij jou? Kun je cultuur kiezen? Zijn we allemaal gelijk? Hoe weet je wat goed is om te doen? Door steeds kritischer over dit soort ‘wereldse’ vragen na te denken en de antwoorden te bespreken, leren de leerlingen bewuster te kijken naar zichzelf en hun klasgenoten en ontwikkelen ze
ideeën over de wereld waarin we leven. De leerlingen worden
zich bewust van de verschillen onderling. Doordat het autonoom denken wordt gevoed en iedereen zijn eigen gedachten mag kiezen, ontstaat er tolerantie voor elkaars mening.