Inloggen Cultuurweb

Ontwerp je eigen land

Vragen of Ideeën?


Neem direct contact op met één van onze medewerkersPROJECT AANVRAGEN

Groep 5 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 2, 32, 49, 50, 51, 54, 55
Tags: multidisciplinair, wereldoriëntatie, ruimtelijk inzicht, samenwerken
Prijs: vanaf € 465,- + materiaalkosten € 40,-

> Tip: Breid het project uit met een filosofieles over burgerschap of een dansles over volksdansen

Ontwerp je eigen land

Het zelf bedenken en ontwerpen van een nieuw land noem je ‘Geofictie’. In veel beroemde kinderboeken worden dit soort landen tot leven gewekt, denk aan Brief voor de Koning of In de ban van de Ring. Leerlingen gaan in groepjes een geheel nieuw fantasieland vormgeven en inrichten. Hoe ouder de leerlingen, hoe meer aspecten er kunnen worden toegevoegd. We maken sowieso een mooie kaart met legenda, een maquette en een eigen vlag! Maar welke taal spreken ze er? Waar verdienen ze hun geld mee? Hoe wonen ze? Welk klimaat heeft het land en wat betekent dat voor de flora en fauna? Je kunt zelfs een heus volkslied of grondwet voor je land schrijven. Je kunt het uitbreiden zoveel je wil en de activiteiten ook mooi koppelen aan reken- en taallessen. Een prachtig project waarin we schepper én ontdekkingsreiziger zijn in nieuwe landen!