Inloggen Cultuurweb

Talentenshow

Vragen of Ideeën?


Neem direct contact op met één van onze medewerkersPROJECT AANVRAGEN

Groep: 8

Aantal lessen: in overleg
Inzet van leerkracht: ***
Kerndoelen: 54, 55
Tags: eigenaarschap, expressieve vaardigheden, samenwerken, zelfvertrouwen
Prijs: in overleg

Talentenshow

Dit jaar écht inspelen op de talenten van de leerlingen? Organiseer met groep 8 een talentenshow. In tien lessen werkt een theaterdocent met de leerlingen toe naar een eindpresentatie waarbij de talenten en interesses van de leerlingen centraal staan. Het resultaat is een montagevoorstelling waarbij losse scènes, sketches, zang en dans op een dynamische manier met elkaar verweven zijn. Zo voelende leerlingen zich vrij en kunnen ze laten zien waar ze goed in zijn.