Inloggen Cultuurweb

Aansluiting op het curriculum

Wil je als school de verbinding zoeken tussen cultuurprogramma’s en andere vakken en leergebieden? Dan ligt een thematische samenhang voor de hand. Maar er zijn meer mogelijkheden om vakoverstijgend te werken, zonder de unieke eigenschappen van de kunstvakken te verliezen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van projecten die makkelijker kunnen worden ingezet om aan te sluiten op uw eigen curriculum.