Inloggen Cultuurweb

Nieuws > Projecten in het kader van natuur, milieu en duurzaamheid

De lenteperiode, als de natuur weer ontwaakt, is een mooie tijd om projecten op school aan te bieden waarin de leerlingen zich verbinden met de waarden van de natuur, het beschermen van het milieu en het belang van een duurzame(re) toekomst. Hieronder een paar voorbeelden van projecten in verschillende disciplines die hier op aansluiten. Maar uiteraard is het ook mogelijk om in overleg een geheel eigen invulling te geven aan deze thema’s naar gelang je eigen leerdoelen en belevingswereld van de kinderen.

Plastic Fantastic!? is een beeldend project waarin de leerlingen een groot gezamenlijk kunstwerk gaan maken van plastic restmateriaal en zwerfvuil.

De Natuur in Beeld is een fotografieproject waarin ze de natuur in de omgeving van de school gaan vastleggen en hier mooie collages of grote afdrukken van gaan maken.

Theater in het Groen is een theaterproject waarin de natuur de hoofdrol krijgt!

Dansend door de Natuur is een dansproject waarbij de leerlingen in de huid van dieren kruipen en gaan krioelen, zwermen, kruipen, glibberen, zweven etcetera.

Sprekend Groen is een audioproject waarin de leerlingen de natuur een eigen stem, een eigen verhaal en een eigen mening gaan geven. De Natuur praat terug!

Denken over de Natuur is een filosofieproject waarin vragen worden gesteld over de verhouding tussen mens, dier en natuur. En wat is nu eigenlijk ‘natuur’?

Wil je een keer met ons sparren over een geschikt project voor bij jullie op school? Neem dan contact op met SEP via info@sep.nu of 020-4124110